ER筒夹式浮动扩眼器支架

ER筒夹式浮动扩眼器支架

特点:
  • 自由运动的滚珠轴承驱动允许扩眼器跟随现有的钻孔进行高质量的工作.
  • 可用于车床和数控加工中心的同步攻丝操作.
  • 通过刀柄冷却剂的能力.
ER筒夹式浮动铰刀支架-示意图
注:不包括扳手

夹头         冷却剂 通过 夹头 夹头
Dia. 系列 D H L R 部分没有. 螺母 扳手
5/8 ER11 42 40 46 1 SS062ERFC11 ER11H-E OEW015
5/8 ER16 42 44 46 1 SS062ERFC16 ER16H ER16HW
3/4 ER11 42 40 46 1 SS075ERFC11 ER11H-E OEW015
3/4 ER16 42 44 46 1 SS075ERFC16 ER16H ER16HW
3/4 ER20 50 50 46 1 SS075ERFC20-I ER20H ER20HW
3/4 ER25 57 53 46 1 SS075ERFC25 ER25E ER25EW
1" ER11 42 40 46 1 SS100ERFC11 ER11H-E OEW015
1" ER16 42 44 46 1 SS100ERFC16 ER16H ER16HW
1" ER20 50 50 46 1 SS100ERFC20 ER20H ER20HW
1" ER25 57 53 46 1 SS100ERFC25 ER25E ER25EW
1" ER32 69 58 50 1.5 SS100ERFC32-I ER32E ER32EW
1" ER40 79 64 50 1.5 SS100ERFC40 ER40E ER40EW
1-1/4" ER32 69 58 50 1.5 SS125ERFC32 ER32E ER32EW
1-1/4" ER40 79 64 50 1.5 SS125ERFC40 ER40E ER40EW
16MM ER11 42 40 46 1 SS16ERFC11 ER11H-E OEW015
16MM ER16 42 44 46 1 SS16ERFC16 ER16H ER16HW
16MM ER20 50 50 46 1 SS16ERFC20 ER20H ER20HW
16MM ER25 57 53 46 1 SS16ERFC25 ER25E ER25EW
20MM ER11 42 40 46 1 SS20ERFC11 ER11H-E OEW015
20MM ER16 42 44 46 1 SS20ERFC16 ER16H ER16HW
20MM ER20 50 50 46 1 SS20ERFC20 ER20H ER20HW
20MM ER25 57 53 46 1 SS20ERFC25 ER25E ER25EW
22MM ER11 42 40 46 1 SS22ERFC11 ER11H-E OEW015
22MM ER16 42 44 46 1 SS22ERFC16 ER16H ER16HW
22MM ER25 57 53 46 1 SS22ERFC25 ER25E ER25EW
25MM ER11 42 40 46 1 SS25ERFC11 ER11H-E OEW015
25MM ER16 42 44 46 1 SS25ERFC16 ER16H ER16HW
25MM ER20 50 50 46 1 SS25ERFC20 ER20H ER20HW
25MM ER25 57 53 46 1 SS25ERFC25 ER25E ER25EW
25MM ER32 69 58 50 1.5 SS25ERFC32 ER32E ER32EW
25MM ER40 79 64 50 1.5 SS25ERFC40 ER40E ER40EW
30MM ER32 69 58 50 1.5 SS30ERFC32 ER32E ER32EW
30MM ER40 79 64 50 1.5 SS30ERFC40 ER40E ER40EW
32MM ER25 57 53 46 1 SS32ERFC25 ER25E ER25EW
32MM ER32 69 58 50 1.5 SS32ERFC32 ER32E ER32EW
32MM ER40 79 64 50 1.5 SS32ERFC40 ER40E ER40EW