ER水龙头有缝夹套

硬质攻丝夹头

硬质攻丝夹头

硬质攻丝夹头与方驱动器
用于同步攻丝操作使用任何ER夹头夹头. 筒夹孔是精确的工具直径,与方传动,精度和刚性. 可用于冷却剂通过应用的密封,以及DIN和JIS标准公制尺寸.

利用

大小

A

利用 柄

直径

 ER40 系列

利用 夹头

 ER32 系列

利用 夹头

 ER25 系列

利用 夹头

 ER20 系列

利用 夹头

 ER16 系列

利用 夹头

#0-6

.141

er40 - 0141

er32 - 0141

er25 - 0141

er20 - 0141

er16 - 0141

#8

.168

er40 - 0168

er32 - 0168

er25 - 0168

er20 - 0168

er16 - 0168

#10

.194

er40 - 0194

er32 - 0194

er25 - 0194

er20 - 0194

er16 - 0194

#12

.220

er40 - 0220

er32 - 0220

er25 - 0220

er20 - 0220

er16 - 0220

1/4

.255

er40 - 0255

er32 - 0255

er25 - 0255

er20 - 0255

er16 - 0255

5/16

.318

er40 - 0318

er32 - 0318

er25 - 0318

er20 - 0318

er16 - 0318

3/8

.381

er40 - 0381

er32 - 0381

er25 - 0381

er20 - 0381

 

7/16

.323

er40 - 0323

er32 - 0323

er25 - 0323

er20 - 0323

 

1/2

.367

er40 - 0367

er32 - 0367

er25 - 0367

er20 - 0367

 

9/16

.429

er40 - 0429

er32 - 0429

er25 - 0429

 

 

5/8

.480

er40 - 0480

er32 - 0480

er25 - 0480

 

 

11/16

.542

er40 - 0542

er32 - 0542

 

 

 

3/4

.590

er40 - 0590

er32 - 0590

 

 

 

13/16

.652

er40 - 0652

er32 - 0652

 

 

 

7/8

.697

er40 - 0697

 

 

 

 

15/16

.760

er40 - 0760

 

 

 

 

1

.800

er40 - 0800

 

 

 

 

管 丝锥大小

1/8 (SS)

 .313

er40 - 0313 pt

er32 - 0313 pt

er25 - 0313 pt

 

 

1/8 (LS)

.437

er40 - 0437 pt

er32 - 0437 pt

er25 - 0437 pt

 

 

1/4P

.562

er40 - 0562 pt

er32 - 0562 pt

 

 

 

3/8P

.700

er40 - 0700 pt

 

 

 

 

1/2P

.687

er40 - 0687 pt

 

 

 

 


带轴向补偿的ER攻丝夹头

带轴向补偿的ER攻丝夹头

带轴向补偿的ER快换攻丝夹头
适用于任何ER夹头夹头, 这些攻丝夹头有助于防止需要轴向补偿的机器上的攻丝破裂. 无摩擦滚珠轴承驱动. 可根据客户要求提供公制尺寸.